Category Tin tức

Bố cục thiết kế bao bì

Bố cục trong thiết kế bao bì đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên một sản phẩm hấp dẫn và thu hút sự chú ý từ khách hàng. Một bố cục tốt giúp tăng cường giá trị thẩm…

Hướng dẫn thiết kế bao bì

Bạn đang muốn tìm hiểu về các hướng dẫn thiết kế bao bì để tạo nét độc đáo cho sản phẩm của bạn? Thiết kế bao bì là một quy trình quan trọng để gửi thông điệp đến khách hàng…

Facebook đổi tên thành Meta

1h trước, Mark Zuckerberg đã đăng bức ảnh “Hello, Meta”. Giống như Google thiết lập Alphabet là công ty mẹ cho Google & Other Bets, thì Meta sẽ được thiết lập là công ty mẹ của Facebook, Instagram, Whatsapp và…

Chat Facebook