Showcase thành công

Một số dự án đã chuyển nhượng thành công

Vi*.com.vn một tên thương hiệu về du lịch

Thexanh.net Một thương hiệu về luật làm thẻ xanh visa

Action.com.vn Một thương hiệu về khởi nghiệp.

Giá trị mỗi thương hiệu từ 35 triệu – 100 triệu.

You cannot copy content of this page