Giải pháp quản trị thương hiệu

TENgroup là giải pháp quản trị thương hiệu toàn diện, nơi chúng tôi đưa thương hiệu của bạn từ Zero đến Hero

a8055231 group 55
webs solution 1
917e6e45 image 3
Mail Chimp

SEND EMAILS

d4a02e80 image 4
Slack

messaging

bd3777e0 image 5
Instagram

news feed

63f0bfec image 6
twitter

news feed

669d8670 stil flrm0z3meoa unsplash 1
b91c059f group 125
426be2bc group 124
44b19c69 charles deluvio fi2lqcp id4 unsplash 1

Thương hiệu toàn diện

Chúng tôi bắt đầu từ khi bạn có ý tưởng về một dịch vụ và một sản phẩm, chúng tôi đề xuất giải pháp xây dựng hình thành và bảo hộ thương hiệu chuyên nghiệp

Dịch vụ chính

a54d13c0 search engine 1

Tư vấn thương hiệu

Tiếp cận khách hàng từ khi hình thành ý tưởng sản phẩm và dịch vụ.

c1e5a140 plug 1

Chiến lược định vị

Chiến lược định vị hình ảnh và thương hiệu.

49a7f163 contract 1

Giải pháp thương hiệu.

Đưa ra giải pháp toàn diện cho thương hiệu.

79d23ce1 newspaper 1

Sức khỏe thương hiệu.

Đo lường sức khỏe thương hiệu và phát triển bền vững.

6131e6a3 network 1

Quản trị thương hiệu.

Thực hiện quản trị, bảo hộ thương hiệu.

Khách hàng

Nhờ TENgroup mà tôi đã có những lựa chọn thông minh cho tên thương hiệu của mình thay vì lựa chọn cảm tính.
0208326e image 11
Mr Anh Vu
CEO at Via
Nhờ TEN mà chúng tôi đã sở hữu được một tên thương hiệu đẹp
10ca0e7c image 9
Courtney Cook
CEO at Action
TEN đưa cho tôi một giải pháp toàn diện và tổng quan giúp thương hiệu của tôi đi đúng dịnh hướng ngay từ đầu
f38c6081 image 7
Ann
Maikayen
TEN có một hệ thống data đủ lớn đưa chúng tôi một giải pháp toàn diện và có lợi thế ngay từ đầu
0df13194 image 8
Hian Oliveira
CEO at RED

Bài tư vấn mới

You cannot copy content of this page